główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz nr ewid. 115/2 w Kuźnicy Nowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 118 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa - działka nr ewid. 91 o pow. 4,0410 ha, obręb Mrówczak,położona w Mrówczaku

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 267 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa działka nr ewid. 91 obręb Mrówczak, położona w Mrówczaku

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 179 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr ewid. 756 obręb Stany

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 798 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 85 KB