główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane ogólne 229028
   Godziny urzędowania 7083
   e-administracja 2580
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2555
   Organizacja urzędu 8785
     Statut Urzędu Gminy 1579
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 3083
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6931
     REGON 889
     NIP 4332
     Numery kont 2986
     TERYT Gminy 1493
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3721
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 29049
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5598
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 32076
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 11701
     Informacja o wynikach naboru 9425
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2856
   Kontrole 1789
     2011 r. 1045
     2012 r. 744
     2013 r. 585
     2014 r. 790
     2015 r. 741
     2016 r. 798
     2017 r. 8
     2018 r. 8
     2019 r. 143
     2020 r. 15
   Ogłoszenia własne 1310
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 13426
   Ochrona danych osobowych 312
Organy Gminy
   Wójt Gminy 11300
     Zarządzenia z 2012 r. 17804
     Zarządzenia z 2013 r. 9106
     Zarządzenia z 2014 r. 22050
     Zarządzenia z 2015 r. 25620
     Zarządzenia z 2016 r. 8501
     Zarządzenia z 2017 r. 7988
     Zarządzenia z 2018 r. 7548
     Zarządzenia z 2019 r. 2423
     Zarządzenia z 2020 r. 600
   Rada Gminy 10640
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1174
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 2104
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2373
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1409
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 422
     Skład Rady Gminy Przystajń 445
     Sesje Rady Gminy 8744
    ›    Harmonogram pracy Rady Gminy. 3382
    ›    Projekty uchwał 16594
    ›    Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja 871
    ›    Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń 4412
    ›    Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń 1975
     Dyżury radnych 1519
    ›    rok 2014 1565
     Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 4914
    ›    rok 2015 2708
    ›    rok 2016 2761
    ›    rok 2017 2229
    ›    rok 2018 1341
     Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 1204
     Uchwały dot. diet radnych 1747
     Kodeks etyczny radnego 2480
    ›    rok 2006 1395
    ›    rok 2007 2413
    ›    rok 2008 1847
    ›    rok 2009 1688
    ›    rok 2010 1654
    ›    rok 2010 690
    ›    rok 2011 2543
    ›    rok 2012 3640
    ›    rok 2013 2599
    ›    rok 2014 3375
   Komisje Rady 5214
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1401
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1674
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 905
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 672
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 753
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 696
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 160
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1243
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1644
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 877
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 629
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 631
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 584
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 148
     Komisja Rewizyjna 1081
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1451
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 851
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 732
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 574
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 2755
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 652
    ›    skład Komisji - kadencja 2018-2023 229
     Komisja skarg, wniosków i petycji 118
    ›    Skład Komisji - kadencja 2018-2023 145
    ›    Prace Komisji skarg, wniosków i petycji 132
     Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja 189
    ›    Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 254
    ›    Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 261
    ›    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 213
    ›    Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji 165
    ›    Wspólne posiedzenia komisji stałych 203
   Sołectwa 2893
     Referat finansowy 327
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 9078
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 1101
     BIP Szkoły Podstawowej w Przystajni 2002
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 2239
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 2006
    ›    Statut 779
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2948
    ›    Statut 929
    ›    pozostałe informacje 741
    ›    Ochrona danych osobowych 157
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1775
    ›    Statut 912
    ›    Statut 1081
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 3010
    ›    Statut 1199
    ›    Karta Dużej Rodziny 609
   Rejestr instytucji kultury 1549
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 17051
Prawo Miejscowe
   Statut 3543
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 7106
     Rok 2004 12715
     Rok 2005 9340
     rok 2006 5314
     rok 2006 - V kadencja 3302
     rok 2007 8093
     rok 2008 6410
     rok 2009 4015
     rok 2010 3710
     rok 2011 6679
     rok 2012 18808
     rok 2013 8695
     rok 2014 5576
     rok 2014 - VII kadencja 2932
     rok 2015 16622
     rok 2016 5393
     rok 2017 4063
     rok 2018 7156
     rok 2018 - VIII kadencja 847
     rok 2019 1535
     rok 2020 300
   Strategia rozwoju 5140
   Zagospodarowanie przestrzenne 16986
   Plany Odnowy Miejscowości 2032
   Raporty o stanie gminy 211
   Budżet Gminy Przystajń 7045
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3740
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1671
     Budżet gminy 2004 r. 375
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1605
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2886
     Budżet gminy 2005 r. 380
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2507
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 1114
     Budżet gminy 2006 r. 432
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2686
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1445
     Budżet gminy 2007 r. 446
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1818
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1563
     Budżet gminy 2008 r. 375
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1440
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1624
     Budżet gminy 2009 r. 416
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 2087
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1391
     Budżet gminy 2010 r. 472
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2807
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1612
    ›    Budżet 2011 r. 752
     Budżet gminy 2011 r, 520
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 6433
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3894
     Budżet gminy 2012 r. 407
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 3099
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1827
     Budżet gminy 2013 r. 421
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3803
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2419
     Budżet gminy 2014 r. 605
     Budżet gminy 2015 r. 787
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6720
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2527
     Budżet Gminy 2016 r. 861
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 2104
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1743
     Budżet gminy 2017 r. 689
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 2476
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 1107
     Budżet gminy 2018 r. 570
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 1833
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 892
     Budżet gminy 2019 r. 323
    ›    Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające 663
    ›    Realizacja budżetu gminy 2019 r. 455
     Budżet gminy 2020 r. 165
    ›    Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające 254
    ›    Realizacja budżetu gminy 2020 r. 80
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1468
     Pomoc publiczna 753
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 856
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 664
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 637
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 507
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 558
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 263
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 115
    ›    Pomoc publiczna w 2018 roku 63
     Prezentacje dot. budżetu gminy 932
   Sprawozdania finansowe 234
     Sprawozdania finansowe za 2018 r. 118
   Podatki i opłaty lokalne 5964
     Podatek od nieruchomości 7676
     Podatek rolny 4907
     Podatek leśny 4303
     Podatek od posiadania psów 1205
     Opłata administracyjna 1713
     Opłata targowa 1492
     Podatek od środków transportowych 3766
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4056
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 1449
     Zwrot podatku akcyzowego 942
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 258
   Rewitalizacja 103
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 5158
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2893
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1266
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 809
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1292
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 541
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 582
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 649
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2632
     Decyzje środowiskowe 5589
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 727
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1420
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 539
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 554
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1178
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2431
   Konsultacje z mieszkańcami 1255
     Konsultacje 2573
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 985
     Konsultacje projektów uchwał 340
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3755
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7707
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4751
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 38332
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2237
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 2088
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2122
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 91935
     Rok 2020 5846
     Rok 2019 23345
     Rok 2018 19054
     Rok 2017 30761
     rok 2016 24848
     rok 2015 10217
     rok 2014 40690
     rok 2013 19800
     rok 2012 9082
     rok 2011 9445
     rok 2010 53626
     rok 2009 11158
     rok 2008 23013
     rok 2007 29189
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 23675
     rok 2010 5626
     rok 2011 39715
     rok 2012 4344
     rok 2013 9559
     rok 2014 22392
     rok 2015 18116
     rok 2016 25941
     Rok 2017 19168
     Rok 2018 21653
     Rok 2019 21852
     Rok 2020 4667
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 4386
     Dowody osobiste 827
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 1016
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 884
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 787
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 723
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 889
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 759
     Sprawy meldunkowe 839
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 621
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 613
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 590
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 614
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 527
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 536
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 539
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 661
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 511
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 503
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 725
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 658
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 548
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 576
    ›    Nadawanie numeru PESEL 612
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 463
     Sprawy Stanu Cywilnego 1146
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 676
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 541
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 629
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 638
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 591
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 570
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 459
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 480
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 536
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 606
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 660
     Zaopatrzenie w wodę 709
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 726
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 1203
     Ochrona środowiska 873
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 765
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 641
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 1122
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 558
     Działalność gospodarcza 988
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 892
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 577
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 533
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 376
     Gospodarka nieruchomościami 907
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 596
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 622
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 630
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 546
     Zagospodarowanie przestrzenne 1210
    ›    Wypis i wyrys 1187
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 663
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 753
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 556
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 719
     Sprawy finansowe 705
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 990
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 746
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 606
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 595
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 703
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 670
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 591
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 663
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 648
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 511
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 672
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 651
    ›    Podwyższanie wartości weksla 705
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 706
     Sprawy oświaty 893
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 969
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 770
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 1180
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 1175
     Sprawy opieki społecznej 604
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 648
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 606
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 541
     Sprawy pozostałe 970
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 551
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 533
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 495
    ›    Sporządzenie testamentu 584
   Bezpłatne porady prawne 1722
Inne (w tym Projekty UE)
   Informacje o dotacjach unijnych 1526
   Informacje dla przedsiębiorców 981
   Wybory i referenda 963
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r. 75
   Emisja obligacji 1279
     Emisja obligacji 2013 r. 1414
     Emisja obligacji 2014 r. 4357
     Emisja obligacji 2018 r. 841
   Wybory ławników 221
   Pomoc dla rodzin 740
     Karta Dużej Rodziny 722
     Program 500+ 728
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 390
     Statuty Sołectw 515
     Sołectwa 654
   Majątek publiczny 1937
     2005 rok 2326
     2006 rok 1033
     2007 rok 495
     2008 rok 582
     2009 rok 484
     2010 rok 599
     2011 rok 382
     2012 rok 344
     2013 rok 371
     2014 rok 507
     2015 rok 345
     2016 rok 184
     2017 rok 117
     2018 rok 134
     2019 rok 69
   Wodociąg gminny - informacje 1928
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 1166
    ›    Rok 2010 630
    ›    Rok 2011 516
    ›    Rok 2012 1107
    ›    Rok 2013 842
    ›    Rok 2014 429
    ›    Rok 2015 930
    ›    Rok 2016 736
    ›    Rok 2017 743
    ›    Rok 2018 571
    ›    Rok 2019 238
    ›    Rok 2020 42
   Rejestry, ewidencje, archiwa 3188
     Rok 2004 1321
     Rok 2005 1119
     Rok 2006 450
     Rok 2007 554
   Oświadczenia majątkowe 7678
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 9477
     Radni VIII kadencja (2018-2023) 1641
     Wójt Gminy 1574
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 2340
     Urząd 4946
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 7306
   Przejrzysta Polska 2129
     Wykaz zadań do realizacji 807
     Realizacja zadań 711
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3071
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 54680
     Wykaz organizacji pozarządowych 1672
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1307
     Oferty realizacji zadań publicznych 469
   Ochrona i promocja zdrowia 1420
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 589
     Programy zdrowotne 167
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 439
   Sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 42457
   Informacja publiczna 698
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2343
     Ponowne wykorzystywanie 324
   Redakcja Biuletynu 2516
   Petycje 1179
   Projekty UE 47
     RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni 95
     RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" 288
     Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 697
      Strategia RIT Subregionu Północnego 633
     Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 668
     Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 679
     Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2448
     Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1631
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1504
     RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 916
     Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 1011
     RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 531
     Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 576
     Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 617
     RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości" 69
     RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni" 54
     RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń 57
   dostęp do aktów prawnych 1692
     dostęp do Dziennika Ustaw 842
     dostęp do Monitora Polskiego 475
   Narodowe Siły Rezerwowe 2139
   Deklaracja dostępności 43
Łączna liczba odwiedzin:1974067