główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrola udzielania zamówień publicznych w 2013 r.

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 2

Kontrola postępowania przetargowego "Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku"

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 3

Kontrola remontu dróg gminnych w 2012 r.

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 4

Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne dot. działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni