główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4801. Data: 2017-06-26 15:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 115/1 oraz 115/2, położonych w m. Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
4802. Data: 2017-06-26 15:42
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 115/1 oraz 115/2, położonych w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4803. Data: 2017-06-26 15:41
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 115/1 oraz 115/2, położonych w m. Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
4804. Data: 2017-06-26 15:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4805. Data: 2017-06-26 15:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4806. Data: 2017-06-26 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4807. Data: 2017-06-26 15:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4808. Data: 2017-06-26 15:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4809. Data: 2017-06-26 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4810. Data: 2017-06-22 08:39
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie wstępnego projektu inwestycji do formuły "zaprojektuj i wybuduj" budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Targowa z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
4811. Data: 2017-06-21 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.258.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4812. Data: 2017-06-21 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII.258.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4813. Data: 2017-06-21 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na program antywirusowy.
Dodatkowy opis redaktora: załączono właściwy plik
Wykonanie: Paweł Antczak
4814. Data: 2017-06-21 08:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na program antywirusowy
Wykonanie: Paweł Antczak
4815. Data: 2017-06-20 10:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4816. Data: 2017-06-20 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4817. Data: 2017-06-20 10:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4818. Data: 2017-06-20 10:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 91 w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4819. Data: 2017-06-20 10:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "Zakrzew 2017".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4820. Data: 2017-06-20 10:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania "Dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzązdenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4821. Data: 2017-06-20 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4822. Data: 2017-06-20 09:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania "Dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4823. Data: 2017-06-20 09:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "Zakrzew 2017"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4824. Data: 2017-06-20 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany palnów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4825. Data: 2017-06-20 09:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4826. Data: 2017-06-20 09:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 91 w m. Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
4827. Data: 2017-06-20 09:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4828. Data: 2017-06-20 08:38
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości - dz nr 52, 66 Kamińsko.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4829. Data: 2017-06-20 08:37
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości - dz nr 52, 66 Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
4830. Data: 2017-06-20 07:55
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik