główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10501. Data: 2013-10-31 14:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.222.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przystajń na lata 2009-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
10502. Data: 2013-10-31 14:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.221.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
10503. Data: 2013-10-31 14:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.220.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
10504. Data: 2013-10-31 14:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX219.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10505. Data: 2013-10-31 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.218.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10506. Data: 2013-10-31 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.218 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
10507. Data: 2013-10-31 13:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.216.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10508. Data: 2013-10-31 13:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.217.2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
10509. Data: 2013-10-31 13:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10510. Data: 2013-10-31 08:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2013 z XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 16 września 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
10511. Data: 2013-10-31 08:22
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2013 z XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 16 września 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10512. Data: 2013-10-31 07:47
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXVIII.2013 z XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 16 września 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10513. Data: 2013-10-30 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10514. Data: 2013-10-30 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10515. Data: 2013-10-30 09:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano informację o stronie www
Wykonanie: Agnieszka Janik
10516. Data: 2013-10-30 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano opis - osobę odpowiedzialną za treść
Wykonanie: Agnieszka Janik
10517. Data: 2013-10-30 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 68
Wykonanie: Agnieszka Janik
10518. Data: 2013-10-30 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10519. Data: 2013-10-30 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o wykonaniu budżetu za 3 kwartał 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10520. Data: 2013-10-30 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
10521. Data: 2013-10-29 12:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10522. Data: 2013-10-29 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10523. Data: 2013-10-28 13:36
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do strony www.gminaprzystajn.pl
Wykonanie: Agnieszka Janik
10524. Data: 2013-10-23 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XIX/10/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/67/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28.12.2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik z treścią uchwały z powodu jego "nieotwierania się"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10525. Data: 2013-10-23 13:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XX/16/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Przystajń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik z treścią uchwały z powodu jego nieotwierania się
Wykonanie: Agnieszka Janik
10526. Data: 2013-10-23 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paweł Antczak
10527. Data: 2013-10-23 08:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 66
Wykonanie: Agnieszka Janik
10528. Data: 2013-10-23 08:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10529. Data: 2013-10-23 08:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 65
Wykonanie: Agnieszka Janik
10530. Data: 2013-10-23 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej
Wykonanie: Agnieszka Janik