główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4921. Data: 2017-06-01 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.240.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4922. Data: 2017-06-01 13:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4923. Data: 2017-06-01 13:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4924. Data: 2017-06-01 13:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.240.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4925. Data: 2017-06-01 13:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.248.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.240.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
4926. Data: 2017-05-30 12:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4927. Data: 2017-05-30 12:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4928. Data: 2017-05-30 09:33
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2017 z XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kulturu, Sportu i Rekreazcji za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4929. Data: 2017-05-30 09:32
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2017 z XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
4930. Data: 2017-05-30 09:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2017 z XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
4931. Data: 2017-05-30 09:30
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2017 z XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
4932. Data: 2017-05-30 09:30
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2017 z XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4933. Data: 2017-05-30 09:28
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXVI.2017 z XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4934. Data: 2017-05-29 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4935. Data: 2017-05-25 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4936. Data: 2017-05-25 11:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
4937. Data: 2017-05-25 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4938. Data: 2017-05-24 15:28
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa działka nr ewid. 91 obręb Mrówczak, położona w Mrówczaku
Wykonanie: Paweł Antczak
4939. Data: 2017-05-24 15:27
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa działka nr ewid. 91 obręb Mrówczak, położona w Mrówczaku
Wykonanie: Paweł Antczak
4940. Data: 2017-05-23 13:25
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu z ANR
Wykonanie: Agnieszka Janik
4941. Data: 2017-05-23 13:24
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu z ANR
Wykonanie: Agnieszka Janik
4942. Data: 2017-05-23 13:24
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu z ANR
Wykonanie: Agnieszka Janik
4943. Data: 2017-05-23 13:22
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu z ANR
Wykonanie: Agnieszka Janik
4944. Data: 2017-05-23 13:22
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4945. Data: 2017-05-23 13:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano link do załącznika graficznego do projektu nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4946. Data: 2017-05-23 13:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - tekst studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
4947. Data: 2017-05-23 13:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4948. Data: 2017-05-22 14:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4949. Data: 2017-05-22 13:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6 - wymieniono źle zeskanowany plik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4950. Data: 2017-05-22 13:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 29 maja 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik