główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9001. Data: 2014-12-22 11:34
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9002. Data: 2014-12-22 11:30
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano dane dot. przekształcenia GPP w P-jni
Wykonanie: Agnieszka Janik
9003. Data: 2014-12-22 11:27
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Zespół Szkół w Przystajni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9004. Data: 2014-12-22 11:25
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Zespół Szkół w Przystajni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono nowe dane dot dyrektora placówki
Wykonanie: Agnieszka Janik
9005. Data: 2014-12-22 11:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9006. Data: 2014-12-22 11:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 133/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9007. Data: 2014-12-22 11:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9008. Data: 2014-12-22 11:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 132/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9009. Data: 2014-12-19 11:41
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9010. Data: 2014-12-19 11:41
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o komnkursie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9011. Data: 2014-12-19 11:40
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9012. Data: 2014-12-19 11:39
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o unieważnieniu konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9013. Data: 2014-12-18 15:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o godzinach urzędowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9014. Data: 2014-12-17 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferenta w trybie zamówienia z wolnej ręki - zadanie pn. "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zawiadomienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9015. Data: 2014-12-17 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferenta w trybie zamówienia z wolnej ręki - zadanie pn. "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9016. Data: 2014-12-16 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 131/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9017. Data: 2014-12-16 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9018. Data: 2014-12-16 15:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9019. Data: 2014-12-16 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9020. Data: 2014-12-16 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9021. Data: 2014-12-16 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 129/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9022. Data: 2014-12-16 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9023. Data: 2014-12-16 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 128/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9024. Data: 2014-12-16 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9025. Data: 2014-12-16 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 4 wykaz posiadanego sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9026. Data: 2014-12-16 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ulotkę - zał do zał nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9027. Data: 2014-12-16 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 3 istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9028. Data: 2014-12-16 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 2 oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9029. Data: 2014-12-16 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 oferta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9030. Data: 2014-12-16 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik