główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6241. Data: 2016-07-01 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
6242. Data: 2016-07-01 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6243. Data: 2016-07-01 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6244. Data: 2016-07-01 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów
Wykonanie: Agnieszka Janik
6245. Data: 2016-07-01 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
6246. Data: 2016-07-01 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6247. Data: 2016-07-01 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6248. Data: 2016-07-01 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Wykonanie: Agnieszka Janik
6249. Data: 2016-07-01 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6250. Data: 2016-07-01 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » Uchwały do 2004 r. obowiązujące
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała nr XLI/26/02 z 12.09.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania sieci kanalizacyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o utracie mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6251. Data: 2016-07-01 14:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o utracie mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6252. Data: 2016-07-01 14:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.175.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o utracie mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6253. Data: 2016-07-01 14:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o utracie mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6254. Data: 2016-07-01 14:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII.76.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o utracie mocy przez uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6255. Data: 2016-07-01 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6256. Data: 2016-07-01 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
6257. Data: 2016-07-01 10:14
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6258. Data: 2016-07-01 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
6259. Data: 2016-07-01 10:10
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6260. Data: 2016-07-01 10:09
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6261. Data: 2016-07-01 10:08
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6262. Data: 2016-07-01 10:07
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6263. Data: 2016-07-01 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.172.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6264. Data: 2016-07-01 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.172.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6265. Data: 2016-07-01 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.171.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6266. Data: 2016-07-01 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.171.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6267. Data: 2016-07-01 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.180.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6268. Data: 2016-07-01 10:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.180.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6269. Data: 2016-07-01 09:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.180.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6270. Data: 2016-07-01 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVIII.180.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik