główna zawartość
artykuł nr 1

Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Poniżej zamieszczamy linki z instrukcją dot.: zakładania konta na platformie ePUAP, wnioskowania o założenie profilu zaufanego oraz podpisywania dokumentu profilem zaufanym:
 

 

obrazek
kliknij na obrazek - przekierowanie na platformę ePUAP
artykuł nr 2

Elektroniczna skrzynka podawcza - SEKAP

Poniżej zamieszczamy link z instrukcją zakładania konta na platformie SEKAP:
 
 
 

 

obrazek
kliknij na obrazek - przekierowanie na platformę SEKAP
artykuł nr 3

Elektroniczna skrzynka podawcza - informacje

Elektroniczna skrzynka podawcza
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Przystajń
 
 Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Przystajń uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze na platformach SEKAP i ePUAP (szczególnie zachęcamy do skorzystania z platformy SEKAP).
 
 

 

Dostępne kategorie:
Elektroniczna skrzynka podawcza