główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5101. Data: 2017-04-11 09:51
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2016 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano stan mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5102. Data: 2017-04-11 09:51
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2016 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5103. Data: 2017-04-11 09:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5104. Data: 2017-04-11 09:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
5105. Data: 2017-04-11 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSiR
Wykonanie: Agnieszka Janik
5106. Data: 2017-04-11 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 13
Wykonanie: Agnieszka Janik
5107. Data: 2017-04-11 09:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 12
Wykonanie: Agnieszka Janik
5108. Data: 2017-04-11 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
5109. Data: 2017-04-11 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę na 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
5110. Data: 2017-04-11 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
5111. Data: 2017-04-11 09:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
5112. Data: 2017-04-11 09:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędną tabelę nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5113. Data: 2017-04-11 08:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
5114. Data: 2017-04-11 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 6 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5115. Data: 2017-04-11 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 5 - dochody zlecone
Wykonanie: Agnieszka Janik
5116. Data: 2017-04-11 08:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 4 - wydatki majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
5117. Data: 2017-04-11 08:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 3 - dochody majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
5118. Data: 2017-04-11 08:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 2 - wydatki
Wykonanie: Agnieszka Janik
5119. Data: 2017-04-11 08:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabelę nr 1 - dochody
Wykonanie: Agnieszka Janik
5120. Data: 2017-04-11 08:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 - część opisową
Wykonanie: Agnieszka Janik
5121. Data: 2017-04-11 08:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31A/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5122. Data: 2017-04-11 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5123. Data: 2017-04-10 10:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu komisji wspólnych 18.04.2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5124. Data: 2017-04-07 12:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5125. Data: 2017-04-07 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2017/2018.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5126. Data: 2017-04-07 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5127. Data: 2017-04-07 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 - wydatki
Wykonanie: Agnieszka Janik
5128. Data: 2017-04-07 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 - dochody
Wykonanie: Agnieszka Janik
5129. Data: 2017-04-07 09:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5130. Data: 2017-04-07 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik