główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

871. Data: 2019-10-24 10:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
872. Data: 2019-10-24 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
873. Data: 2019-10-24 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
874. Data: 2019-10-24 10:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
875. Data: 2019-10-24 10:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
876. Data: 2019-10-24 10:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
877. Data: 2019-10-24 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
878. Data: 2019-10-24 10:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
879. Data: 2019-10-24 10:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
880. Data: 2019-10-24 10:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
881. Data: 2019-10-24 10:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
882. Data: 2019-10-23 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
883. Data: 2019-10-23 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
884. Data: 2019-10-23 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2019/2020”
Wykonanie: Agnieszka Janik
885. Data: 2019-10-23 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2019/2020”
Wykonanie: Agnieszka Janik
886. Data: 2019-10-23 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2019/2020”
Wykonanie: Agnieszka Janik
887. Data: 2019-10-23 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2019/2020”
Wykonanie: Agnieszka Janik
888. Data: 2019-10-16 13:45
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: usunięcie artykułu: Małyska Czesława.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
889. Data: 2019-10-16 13:33
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gruca Olga.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
890. Data: 2019-10-15 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
891. Data: 2019-10-15 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
892. Data: 2019-10-15 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
893. Data: 2019-10-15 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
894. Data: 2019-10-15 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
895. Data: 2019-10-15 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
896. Data: 2019-10-15 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
897. Data: 2019-10-15 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym ?Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
898. Data: 2019-10-11 14:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
899. Data: 2019-10-11 14:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 21 października 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
900. Data: 2019-10-10 10:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik