główna zawartość
artykuł nr 6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26 września 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji

Załączniki:
Obwieszczenie 81 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.54.2019.EJ.9 z 06 września 2019 r. w zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.54.2019.EJ.8 dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyna, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 111 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.54.2019.EJ.6 z 07 sierpnia 2019 r. w sprawie dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowościach Kostrzyna, woj. śląskie realizowanego przez gminę Przystajń"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 109 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki:
Harmonogram 379 KB
artykuł nr 10

Ankieta - PKS komunikacja z Kłobuckiem i Częstochową

Szanowni Państwo, prosimy o przedstawienie swoich potrzeb przewozowych – przejazdu autobusami. Wszystkie zgłoszone propozycje będą uwzględniane przy tworzeniu nowego rozkładu jazdy na terenie Gmin: Wręczyca Wielka, Przystajń, Panki tworząc optymalną siatkę połączeń komunikacyjnych Powiatowych i Gminnych oraz węzły przesiadkowe. Zapraszamy mieszkańców Gmin na konsultacje społeczne w sprawie opracowania aktualizacji rozkładu jazdy – spotkanie w Starostwie w Kłobucku, ul Skorupki 46,  sala 214, 28.05.2019 r. o godz. 11:00 do 13:00.

Ankietę można wypełnić klikając na poniższy link, nastąpi przekierowanie do strony PKS Częstochowa:

http://www.pks-czestochowa.pl/dla-podroznych/aktualnosci/ankieta-gmina-wreczyca-wielka-przystajn-panki