główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6601. Data: 2016-04-26 12:26
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kłobuckim - 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6602. Data: 2016-04-26 12:23
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
6603. Data: 2016-04-26 12:22
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
6604. Data: 2016-04-26 12:20
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kłobuckim - 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6605. Data: 2016-04-26 11:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2016 z XV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 marca 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6606. Data: 2016-04-26 11:51
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2016 z XV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 marca 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie za 2015 rok z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2006-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6607. Data: 2016-04-26 11:50
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2016 z XV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 marca 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
6608. Data: 2016-04-26 11:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2016 z XV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 marca 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6609. Data: 2016-04-26 11:46
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2016 z XV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 marca 2016 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6610. Data: 2016-04-26 11:45
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XV.2016 z XV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 21 marca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6611. Data: 2016-04-26 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę w treści SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
6612. Data: 2016-04-25 14:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
6613. Data: 2016-04-25 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
6614. Data: 2016-04-25 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
6615. Data: 2016-04-25 14:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6616. Data: 2016-04-25 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6617. Data: 2016-04-25 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6618. Data: 2016-04-25 10:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6619. Data: 2016-04-25 10:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6620. Data: 2016-04-25 10:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6621. Data: 2016-04-25 10:08
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść komunikatu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6622. Data: 2016-04-25 10:07
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6623. Data: 2016-04-22 11:30
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
6624. Data: 2016-04-22 11:30
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
6625. Data: 2016-04-22 11:29
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6626. Data: 2016-04-22 11:27
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6627. Data: 2016-04-22 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano aktualizację rejestru
Wykonanie: Agnieszka Janik
6628. Data: 2016-04-21 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. segregacji odpadów
Wykonanie: Agnieszka Janik
6629. Data: 2016-04-21 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zapytania i odpowiedzi 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6630. Data: 2016-04-21 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik SIWZ zawierający błędny numer fax
Wykonanie: Agnieszka Janik