główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4291. Data: 2017-11-06 13:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4292. Data: 2017-11-06 13:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4293. Data: 2017-11-06 13:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4294. Data: 2017-11-06 13:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 33.2017 z dnia 6 listopada 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4295. Data: 2017-11-06 13:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 33.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4296. Data: 2017-11-06 13:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4297. Data: 2017-11-06 09:59
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: dodano adres elektroniczny biblioteki
Wykonanie: Agnieszka Janik
4298. Data: 2017-11-02 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4299. Data: 2017-11-02 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4300. Data: 2017-11-02 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4301. Data: 2017-11-02 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4302. Data: 2017-11-02 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 101
Wykonanie: Agnieszka Janik
4303. Data: 2017-11-02 14:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4304. Data: 2017-11-02 13:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Przystajń - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 października 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4305. Data: 2017-11-02 13:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4306. Data: 2017-11-02 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4307. Data: 2017-11-02 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4308. Data: 2017-11-02 13:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4309. Data: 2017-11-02 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4310. Data: 2017-11-02 13:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4311. Data: 2017-11-02 13:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4312. Data: 2017-11-02 13:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4313. Data: 2017-11-02 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4314. Data: 2017-11-02 13:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4315. Data: 2017-11-02 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4316. Data: 2017-11-02 13:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4317. Data: 2017-11-02 13:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4318. Data: 2017-11-02 13:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4319. Data: 2017-11-02 12:48
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na XI i XII 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść harmonogramu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4320. Data: 2017-11-02 12:47
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na XI i XII 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik