główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6121. Data: 2016-07-26 12:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6122. Data: 2016-07-26 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6123. Data: 2016-07-26 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 76
Wykonanie: Agnieszka Janik
6124. Data: 2016-07-26 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6125. Data: 2016-07-26 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6126. Data: 2016-07-26 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6127. Data: 2016-07-26 12:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ? działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6128. Data: 2016-07-26 12:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ? działek w m. Stany, o nr ewid. 660 oraz 686.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6129. Data: 2016-07-26 11:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6130. Data: 2016-07-26 11:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6131. Data: 2016-07-26 11:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6132. Data: 2016-07-26 11:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6133. Data: 2016-07-26 11:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6134. Data: 2016-07-26 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik-wniosek
Wykonanie: Agnieszka Janik
6135. Data: 2016-07-26 11:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6136. Data: 2016-07-26 11:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Wykonanie: Agnieszka Janik
6137. Data: 2016-07-26 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6138. Data: 2016-07-26 11:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6139. Data: 2016-07-25 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono adres elektroniczny wójta gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6140. Data: 2016-07-25 13:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono adres elektroniczny wójta gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6141. Data: 2016-07-25 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano adres elektroniczny wójta gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6142. Data: 2016-07-25 13:32
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano adres elektroniczny wójta gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6143. Data: 2016-07-25 12:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6144. Data: 2016-07-25 12:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6145. Data: 2016-07-25 11:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego w 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6146. Data: 2016-07-22 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Alina Piśniak
6147. Data: 2016-07-22 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Alina Piśniak
6148. Data: 2016-07-22 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Alina Piśniak
6149. Data: 2016-07-22 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Alina Piśniak
6150. Data: 2016-07-22 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Alina Piśniak