główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6301. Data: 2016-06-28 15:02
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVII.2016 z XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 maja 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
6302. Data: 2016-06-28 15:01
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVII.2016 z XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 maja 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6303. Data: 2016-06-28 15:00
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVII.2016 z XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 maja 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6304. Data: 2016-06-28 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowie drogi gminnej nr 678043 S w miejscowości Kamińsko" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6305. Data: 2016-06-28 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowie drogi gminnej nr 678043 S w miejscowości Kamińsko"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6306. Data: 2016-06-28 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6307. Data: 2016-06-27 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6308. Data: 2016-06-27 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6309. Data: 2016-06-27 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6310. Data: 2016-06-27 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6311. Data: 2016-06-27 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6312. Data: 2016-06-27 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6313. Data: 2016-06-27 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek""
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6314. Data: 2016-06-27 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6315. Data: 2016-06-27 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ?Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń ? Rynek?
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6316. Data: 2016-06-27 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.93.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamińsko..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono błąd w numerze uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6317. Data: 2016-06-22 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6318. Data: 2016-06-22 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6319. Data: 2016-06-22 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6320. Data: 2016-06-22 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6321. Data: 2016-06-22 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6322. Data: 2016-06-22 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6323. Data: 2016-06-22 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowie dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów" .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik zawierający błąd pisarski m/km
Wykonanie: Agnieszka Janik
6324. Data: 2016-06-21 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowie dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6325. Data: 2016-06-21 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowie dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa ? Kuźnica Stara ? Pacanów"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6326. Data: 2016-06-21 12:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
6327. Data: 2016-06-20 14:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik z załącznikiem na właściwy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6328. Data: 2016-06-20 14:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono wadliwy plik z projektem nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6329. Data: 2016-06-20 14:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
6330. Data: 2016-06-20 14:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik