główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5071. Data: 2017-04-24 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5072. Data: 2017-04-18 07:52
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
5073. Data: 2017-04-18 07:51
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
5074. Data: 2017-04-18 07:49
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2017
Wykonanie: Paweł Antczak
5075. Data: 2017-04-14 12:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5076. Data: 2017-04-14 12:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 36/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5077. Data: 2017-04-14 12:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5078. Data: 2017-04-14 12:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5079. Data: 2017-04-14 12:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5080. Data: 2017-04-14 12:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik - projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
5081. Data: 2017-04-14 11:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
5082. Data: 2017-04-14 11:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
5083. Data: 2017-04-14 11:35
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
5084. Data: 2017-04-14 11:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
5085. Data: 2017-04-14 11:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
5086. Data: 2017-04-14 11:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5087. Data: 2017-04-14 11:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5088. Data: 2017-04-14 11:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
5089. Data: 2017-04-14 11:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
5090. Data: 2017-04-14 11:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5091. Data: 2017-04-14 11:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXVI sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24.04.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5092. Data: 2017-04-14 10:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 26.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5093. Data: 2017-04-14 10:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 26.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5094. Data: 2017-04-12 13:08
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej - dz 77, 84 Bór Zajaciński.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5095. Data: 2017-04-12 13:07
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej - dz 77, 84 Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
5096. Data: 2017-04-11 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy - wersję edytowalną
Wykonanie: Agnieszka Janik
5097. Data: 2017-04-11 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
5098. Data: 2017-04-11 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
5099. Data: 2017-04-11 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
5100. Data: 2017-04-11 10:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31A/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 31A
Wykonanie: Agnieszka Janik