główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6091. Data: 2016-08-05 09:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości zaliczki i powołania komisji do przeprowadzenia II rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6092. Data: 2016-08-05 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 78/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6093. Data: 2016-08-05 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 77/2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6094. Data: 2016-08-04 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6095. Data: 2016-08-03 09:58
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6096. Data: 2016-08-03 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Kuźnica Nowa - dz. nr 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o II rokowaniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6097. Data: 2016-08-03 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Kuźnica Nowa - dz. nr 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6098. Data: 2016-08-02 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6099. Data: 2016-08-02 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6100. Data: 2016-08-02 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6101. Data: 2016-08-02 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6102. Data: 2016-08-02 13:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek w wersji edytowalnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
6103. Data: 2016-08-02 13:22
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wniosek
Wykonanie: Agnieszka Janik
6104. Data: 2016-08-02 13:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej
Wykonanie: Agnieszka Janik
6105. Data: 2016-08-02 13:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6106. Data: 2016-08-02 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6107. Data: 2016-08-02 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach zadania:Remont dróg gminnych: nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul. Galińskie, nr 678 033 S w miejscowości Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6108. Data: 2016-08-01 14:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6109. Data: 2016-08-01 14:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działek w m. Stany, o nr ewid. 660 oraz 686.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6110. Data: 2016-08-01 12:07
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie dot. treningu systemu alarmowania i ostrzegania
Wykonanie: Agnieszka Janik
6111. Data: 2016-08-01 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano kosztorys Siekierowizna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6112. Data: 2016-08-01 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: dodano kosztorys - Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
6113. Data: 2016-08-01 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
6114. Data: 2016-08-01 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
6115. Data: 2016-08-01 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
6116. Data: 2016-08-01 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6117. Data: 2016-08-01 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6118. Data: 2016-08-01 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dotyczące "Modernizacji nawierzchni dróg gminnych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
6119. Data: 2016-07-26 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6120. Data: 2016-07-26 13:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik