główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5521. Data: 2017-01-03 07:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5522. Data: 2017-01-03 07:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5523. Data: 2017-01-02 15:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5524. Data: 2017-01-02 12:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5525. Data: 2017-01-02 12:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ? działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361
Wykonanie: Agnieszka Janik
5526. Data: 2017-01-02 12:09
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5527. Data: 2017-01-02 12:08
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa składająca się z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5528. Data: 2016-12-30 10:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Prezentacje dot. budżetu gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezentacja dot. budżetu gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono umiejscowienie pliku z prezentacją
Wykonanie: Agnieszka Janik
5529. Data: 2016-12-30 10:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Prezentacje dot. budżetu gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezentacja dot. budżetu gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść prezentacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5530. Data: 2016-12-30 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Prezentacje dot. budżetu gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezentacja dot. budżetu gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5531. Data: 2016-12-30 08:16
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - obręb Bór Zajaciński.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5532. Data: 2016-12-30 08:14
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej - obręb Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
5533. Data: 2016-12-29 09:19
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kłobuckim - 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę z rozkładem pracy aptek
Wykonanie: Agnieszka Janik
5534. Data: 2016-12-29 09:17
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kłobuckim - 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5535. Data: 2016-12-29 09:12
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie gospodarstwa rolnego - chów i hodowla zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza".
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5536. Data: 2016-12-29 09:11
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie gospodarstwa rolnego - chów i hodowla zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5537. Data: 2016-12-29 09:06
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie gospodarstwa rolnego - chów i hodowla zwierząt w liczbie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza"
Wykonanie: Agnieszka Janik
5538. Data: 2016-12-28 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na "Opracowanie koncepcji budowy dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn, z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonanie: Paweł Antczak
5539. Data: 2016-12-28 09:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.216.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5540. Data: 2016-12-28 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.216.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5541. Data: 2016-12-27 13:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5542. Data: 2016-12-27 13:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5543. Data: 2016-12-27 13:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5544. Data: 2016-12-27 13:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5545. Data: 2016-12-27 13:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5546. Data: 2016-12-27 13:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 254/7 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5547. Data: 2016-12-27 13:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwaleni Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5548. Data: 2016-12-27 13:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwaleni Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5549. Data: 2016-12-27 13:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5550. Data: 2016-12-27 13:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik