główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8551. Data: 2015-04-17 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. ?Dostosowanie istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego?
Wykonanie: Alina Piśniak
8552. Data: 2015-04-14 13:22
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2014 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8553. Data: 2015-04-14 13:21
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2014 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8554. Data: 2015-04-14 13:20
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2014 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8555. Data: 2015-04-14 13:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8556. Data: 2015-04-14 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8557. Data: 2015-04-14 13:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8558. Data: 2015-04-14 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8559. Data: 2015-04-14 13:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8560. Data: 2015-04-14 13:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8561. Data: 2015-04-14 13:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8562. Data: 2015-04-14 13:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8563. Data: 2015-04-14 13:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8564. Data: 2015-04-14 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8565. Data: 2015-04-14 13:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8566. Data: 2015-04-14 13:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8567. Data: 2015-04-14 11:09
Dział: Inne » Wybory prezydenckie 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8568. Data: 2015-04-14 11:08
Dział: Inne » Wybory prezydenckie 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8569. Data: 2015-04-14 08:18
Dział: Inne » Wybory prezydenckie 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Przystajń z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8570. Data: 2015-04-14 08:18
Dział: Inne » Wybory prezydenckie 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Przystajń z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8571. Data: 2015-04-14 08:17
Dział: Inne » Wybory prezydenckie 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Przystajń z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8572. Data: 2015-04-09 08:13
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 256/2 ob. Kostrzyna I.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8573. Data: 2015-04-09 08:12
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 256/2 ob. Kostrzyna I
Wykonanie: Agnieszka Janik
8574. Data: 2015-04-08 07:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8575. Data: 2015-04-07 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8576. Data: 2015-04-07 09:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8577. Data: 2015-04-07 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załacznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8578. Data: 2015-04-07 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załacznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8579. Data: 2015-04-07 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załacznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8580. Data: 2015-04-07 08:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik