główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1411. Data: 2019-06-03 15:18
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 8.2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie zwołania VIII sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 10.06.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1412. Data: 2019-06-03 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawodnienia boiska sportowego wraz z instalacją pompy głębinowej zasilającej system nawadniania oraz sterownikiem
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1413. Data: 2019-06-03 10:47
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Koszenie trawy na poboczach i skarpach rowów dróg gminnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół rozeznania cenowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1414. Data: 2019-05-31 11:45
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja z 28.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść petycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1415. Data: 2019-05-31 11:45
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja z 28.06.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1416. Data: 2019-05-31 11:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 07.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1417. Data: 2019-05-31 11:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 07.06.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1418. Data: 2019-05-31 11:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1419. Data: 2019-05-31 11:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1420. Data: 2019-05-30 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Raporty o stanie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść raportu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1421. Data: 2019-05-30 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Raporty o stanie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie gminy za 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1422. Data: 2019-05-28 09:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej m. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1423. Data: 2019-05-28 09:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej m. Marii Konopnickiej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
1424. Data: 2019-05-28 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1425. Data: 2019-05-28 09:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
1426. Data: 2019-05-28 09:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 15 maja 2019 r. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1427. Data: 2019-05-28 09:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 15 maja 2019 r. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1428. Data: 2019-05-28 09:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 5 maja 2019 r. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1429. Data: 2019-05-28 09:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu wdrażającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018 -2027.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1430. Data: 2019-05-28 09:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1431. Data: 2019-05-28 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1432. Data: 2019-05-28 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1433. Data: 2019-05-28 09:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1434. Data: 2019-05-28 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1435. Data: 2019-05-28 08:07
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości - obręb Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
1436. Data: 2019-05-28 08:00
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości - obręb Stany .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1437. Data: 2019-05-28 07:59
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości - obręb Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
1438. Data: 2019-05-27 15:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 3 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1439. Data: 2019-05-27 15:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 3 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1440. Data: 2019-05-27 15:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 3 maja 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik