główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9961. Data: 2014-04-10 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9962. Data: 2014-04-09 11:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.259.2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9963. Data: 2014-04-09 11:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9964. Data: 2014-04-09 11:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Wykonanie: Agnieszka Janik
9965. Data: 2014-04-07 15:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 35.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9966. Data: 2014-04-07 15:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 35.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9967. Data: 2014-04-03 08:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9968. Data: 2014-04-03 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9969. Data: 2014-04-03 08:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodać treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9970. Data: 2014-04-03 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9971. Data: 2014-04-03 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9972. Data: 2014-04-03 08:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9973. Data: 2014-04-03 08:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9974. Data: 2014-04-03 08:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9975. Data: 2014-04-03 08:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9976. Data: 2014-04-02 08:12
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9977. Data: 2014-03-31 15:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9978. Data: 2014-03-28 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty opisu publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9979. Data: 2014-03-28 11:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9980. Data: 2014-03-28 11:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9981. Data: 2014-03-28 11:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9982. Data: 2014-03-28 11:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9983. Data: 2014-03-24 15:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9984. Data: 2014-03-24 15:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9985. Data: 2014-03-24 15:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9986. Data: 2014-03-24 15:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9987. Data: 2014-03-24 15:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9988. Data: 2014-03-24 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9989. Data: 2014-03-24 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
9990. Data: 2014-03-24 15:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono wadliwy zalącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik