główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6061. Data: 2016-08-11 13:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6062. Data: 2016-08-11 13:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 19.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6063. Data: 2016-08-11 13:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 19.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6064. Data: 2016-08-11 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, Gmina Przystajń"..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informnacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6065. Data: 2016-08-11 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, Gmina Przystajń".
Wykonanie: Agnieszka Janik
6066. Data: 2016-08-11 08:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6067. Data: 2016-08-11 08:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6068. Data: 2016-08-10 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6069. Data: 2016-08-10 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6070. Data: 2016-08-10 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6071. Data: 2016-08-10 09:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6072. Data: 2016-08-10 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6073. Data: 2016-08-10 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6074. Data: 2016-08-09 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
6075. Data: 2016-08-09 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6076. Data: 2016-08-05 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kamińsko
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6077. Data: 2016-08-05 11:19
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 183, 185 Bór Zajaciński.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6078. Data: 2016-08-05 11:18
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 183, 185 Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
6079. Data: 2016-08-05 11:17
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 46, 77, 84 Bór Zajaciński.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6080. Data: 2016-08-05 11:17
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 46, 77, 84 Bór Zajaciński
Wykonanie: Agnieszka Janik
6081. Data: 2016-08-05 11:16
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 49 Michalinów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6082. Data: 2016-08-05 11:15
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 49 Michalinów
Wykonanie: Agnieszka Janik
6083. Data: 2016-08-05 11:11
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 308 Ługi-Radły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6084. Data: 2016-08-05 11:10
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 308 Ługi-Radły
Wykonanie: Agnieszka Janik
6085. Data: 2016-08-05 11:09
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6086. Data: 2016-08-05 11:09
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6087. Data: 2016-08-05 11:07
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra
Wykonanie: Agnieszka Janik
6088. Data: 2016-08-05 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację Nieważność w części określonej w § 7 ust. 2 i 3 uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.423.2016 z 3 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6089. Data: 2016-08-05 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację Nieważność w części określonej w § 7 ust. 2 i 3 uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.423.2016 z 3 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6090. Data: 2016-08-05 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości zaliczki i powołania komisji do przeprowadzenia II rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik