główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9451. Data: 2014-09-18 14:16
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB-28S za I kwartał 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9452. Data: 2014-09-18 14:15
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RB27 za I kw 2014 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
9453. Data: 2014-09-18 13:58
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano pakiet informacyjny
Wykonanie: Agnieszka Janik
9454. Data: 2014-09-18 13:57
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
9455. Data: 2014-09-18 13:56
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny
Wykonanie: Agnieszka Janik
9456. Data: 2014-09-18 13:55
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
9457. Data: 2014-09-18 13:54
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9458. Data: 2014-09-18 13:53
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9459. Data: 2014-09-18 13:52
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9460. Data: 2014-09-18 13:48
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiadanych przez gminę akcjach, udziałach w innych podmiotach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o posiadanych akcjach i udziałach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9461. Data: 2014-09-18 13:47
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiadanych przez gminę akcjach, udziałach w innych podmiotach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9462. Data: 2014-09-18 13:46
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zaciągniętych przez gminę kredytach i pożyczkach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie zadłużenia gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9463. Data: 2014-09-18 13:45
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zaciągniętych przez gminę kredytach i pożyczkach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9464. Data: 2014-09-18 13:44
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o udzielonych poręczeniach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o udzielonych poręczniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9465. Data: 2014-09-18 13:43
Dział: Inne » Emisja obligacji 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o udzielonych poręczeniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9466. Data: 2014-09-18 13:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki 3-4 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9467. Data: 2014-09-18 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9468. Data: 2014-09-18 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabele nr 9-11 do zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9469. Data: 2014-09-18 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tabele nr 4 do 8 do zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9470. Data: 2014-09-18 13:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tab nr 3 zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9471. Data: 2014-09-18 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tab nr 2 do zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9472. Data: 2014-09-18 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
9473. Data: 2014-09-18 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tab nr 1 do zał nr 1 Dochody
Wykonanie: Agnieszka Janik
9474. Data: 2014-09-18 13:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9475. Data: 2014-09-18 09:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9476. Data: 2014-09-18 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9477. Data: 2014-09-18 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9478. Data: 2014-09-18 09:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
9479. Data: 2014-09-16 07:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.276.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9480. Data: 2014-09-16 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.292.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.276.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik