główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10861. Data: 2013-07-09 11:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10862. Data: 2013-07-09 11:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10863. Data: 2013-07-09 11:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10864. Data: 2013-07-09 11:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10865. Data: 2013-07-09 11:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10866. Data: 2013-07-09 11:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10867. Data: 2013-07-09 11:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10868. Data: 2013-07-09 11:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji gminnej ds. szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu 2013 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10869. Data: 2013-07-09 11:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10870. Data: 2013-07-09 11:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10871. Data: 2013-07-09 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10872. Data: 2013-07-09 11:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, ul. Szkolna dr. nr 1115, 1125, dz. nr 656, 831/4"
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10873. Data: 2013-07-09 11:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10874. Data: 2013-07-09 11:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10875. Data: 2013-07-02 08:27
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10876. Data: 2013-07-01 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10877. Data: 2013-07-01 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10878. Data: 2013-07-01 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10879. Data: 2013-07-01 10:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10880. Data: 2013-07-01 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10881. Data: 2013-07-01 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10882. Data: 2013-07-01 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10883. Data: 2013-07-01 10:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10884. Data: 2013-07-01 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10885. Data: 2013-07-01 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10886. Data: 2013-07-01 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni i Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10887. Data: 2013-07-01 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni i Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10888. Data: 2013-07-01 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.201.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi- Radły. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10889. Data: 2013-07-01 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.201.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi- Radły.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10890. Data: 2013-07-01 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik