główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5791. Data: 2016-10-19 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.203.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5792. Data: 2016-10-19 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.202.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz docieplenie stropodachu szkoły
Wykonanie: Agnieszka Janik
5793. Data: 2016-10-19 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.201.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w służbie zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5794. Data: 2016-10-19 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.200.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5795. Data: 2016-10-19 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.199.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5796. Data: 2016-10-19 09:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.198.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 81/2 w m. Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
5797. Data: 2016-10-19 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.197.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 17/1 w m. Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
5798. Data: 2016-10-19 09:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.196.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 15/1 w m. Mrówczak
Wykonanie: Agnieszka Janik
5799. Data: 2016-10-19 07:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XX.2016 z XX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 września 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z działalności wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
5800. Data: 2016-10-19 07:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XX.2016 z XX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 września 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
5801. Data: 2016-10-19 07:42
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XX.2016 z XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19 września 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5802. Data: 2016-10-18 15:13
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa Gmina Przystajń, woj. Śląskie" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5803. Data: 2016-10-18 15:12
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami) oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa Gmina Przystajń, woj. Śląskie"
Wykonanie: Agnieszka Janik
5804. Data: 2016-10-17 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5805. Data: 2016-10-17 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswartą w m. Kuźnica Nowa DG 678 020 S kilometraż 3+971
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5806. Data: 2016-10-14 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5807. Data: 2016-10-14 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5808. Data: 2016-10-14 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5809. Data: 2016-10-14 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5810. Data: 2016-10-14 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5811. Data: 2016-10-14 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5812. Data: 2016-10-14 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5813. Data: 2016-10-13 10:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2016 r. ze specjalnego funduszu nagród.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5814. Data: 2016-10-13 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2016 r. ze specjalnego funduszu nagród
Wykonanie: Agnieszka Janik
5815. Data: 2016-10-13 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5816. Data: 2016-10-13 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5817. Data: 2016-10-13 10:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5818. Data: 2016-10-13 10:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki 5-9
Wykonanie: Agnieszka Janik
5819. Data: 2016-10-13 10:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki nr 1-4
Wykonanie: Agnieszka Janik
5820. Data: 2016-10-13 10:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik