główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3871. Data: 2018-01-25 11:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3872. Data: 2018-01-25 10:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3873. Data: 2018-01-25 10:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5 394 225,56 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
3874. Data: 2018-01-25 10:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5 394 225,56 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3875. Data: 2018-01-25 10:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
3876. Data: 2018-01-25 10:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
3877. Data: 2018-01-25 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.305.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3878. Data: 2018-01-25 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.305.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3879. Data: 2018-01-25 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie 1".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3880. Data: 2018-01-25 10:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3881. Data: 2018-01-25 10:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Harmonogram obrad Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3882. Data: 2018-01-25 10:41
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3883. Data: 2018-01-25 10:40
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3884. Data: 2018-01-25 10:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3885. Data: 2018-01-25 10:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3886. Data: 2018-01-25 10:38
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3887. Data: 2018-01-25 10:37
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3888. Data: 2018-01-25 10:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.305.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3889. Data: 2018-01-25 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.305.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3890. Data: 2018-01-25 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.304.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3891. Data: 2018-01-25 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.304.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie I"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3892. Data: 2018-01-25 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do LPR
Wykonanie: Agnieszka Janik
3893. Data: 2018-01-25 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Lokalny Program Rewitalizacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3894. Data: 2018-01-25 10:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3895. Data: 2018-01-25 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Wykonanie: Agnieszka Janik
3896. Data: 2018-01-25 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.302.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3897. Data: 2018-01-25 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.302.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3898. Data: 2018-01-25 10:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.301.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3899. Data: 2018-01-25 10:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.301.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
3900. Data: 2018-01-25 10:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.301.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik