główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4471. Data: 2017-09-21 10:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4472. Data: 2017-09-21 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4473. Data: 2017-09-21 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenie nr 79
Wykonanie: Agnieszka Janik
4474. Data: 2017-09-20 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4475. Data: 2017-09-20 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
4476. Data: 2017-09-20 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4477. Data: 2017-09-20 15:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4478. Data: 2017-09-20 15:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4479. Data: 2017-09-20 14:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
4480. Data: 2017-09-20 14:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
4481. Data: 2017-09-20 14:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4482. Data: 2017-09-20 14:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4483. Data: 2017-09-20 14:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4484. Data: 2017-09-20 14:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4485. Data: 2017-09-20 14:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 27.09.2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4486. Data: 2017-09-20 14:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4487. Data: 2017-09-20 14:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 32.2017 z dnia 20 września 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4488. Data: 2017-09-20 14:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 32.2017 z dnia 20 września 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4489. Data: 2017-09-19 15:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia - posiedzenie 25.09.2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4490. Data: 2017-09-19 12:20
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Programy zdrowotne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program: "PRZEPROWADZENIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH POSTAWY CIAŁA DLA DZIECI KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PRZYSTAJŃ(wg stanu na rok szkolny 2017/2018)".
Dodatkowy opis redaktora: dodano plakat
Wykonanie: Agnieszka Janik
4491. Data: 2017-09-19 12:18
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Programy zdrowotne
Opis zmian: dodanie artykułu: Program: "PRZEPROWADZENIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH POSTAWY CIAŁA DLA DZIECI KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PRZYSTAJŃ(wg stanu na rok szkolny 2017/2018)"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4492. Data: 2017-09-14 09:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.250.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik graficzny
Wykonanie: Agnieszka Janik
4493. Data: 2017-09-13 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego chowu i hodowli zwierząt .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4494. Data: 2017-09-13 14:28
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego chowu i hodowla zwierząt
Wykonanie: Agnieszka Janik
4495. Data: 2017-09-12 10:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano złącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4496. Data: 2017-09-12 10:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4497. Data: 2017-09-12 10:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4498. Data: 2017-09-12 10:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4499. Data: 2017-09-12 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4500. Data: 2017-09-12 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik