główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2611. Data: 2018-10-24 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie opracowania "Planu Ochrony Zabytków Gminy Przystajń na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2612. Data: 2018-10-24 14:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
2613. Data: 2018-10-24 14:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2614. Data: 2018-10-24 14:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
2615. Data: 2018-10-24 14:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2616. Data: 2018-10-24 09:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2617. Data: 2018-10-23 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2618. Data: 2018-10-23 12:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2619. Data: 2018-10-23 12:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2620. Data: 2018-10-23 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107/2018 z dnia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2621. Data: 2018-10-23 11:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2622. Data: 2018-10-23 11:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2623. Data: 2018-10-23 10:09
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt programu konsultacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2624. Data: 2018-10-23 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2625. Data: 2018-10-23 09:58
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o konsultacjach
Wykonanie: Agnieszka Janik
2626. Data: 2018-10-23 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 rok."
Wykonanie: Agnieszka Janik
2627. Data: 2018-10-21 23:41
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
2628. Data: 2018-10-21 23:41
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
2629. Data: 2018-10-21 23:38
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny wrzesień 2018
Wykonanie: Paweł Antczak
2630. Data: 2018-10-18 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2631. Data: 2018-10-18 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2632. Data: 2018-10-18 08:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzązdenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2633. Data: 2018-10-17 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2634. Data: 2018-10-17 13:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2635. Data: 2018-10-17 13:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2636. Data: 2018-10-17 13:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2637. Data: 2018-10-17 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2638. Data: 2018-10-17 13:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2639. Data: 2018-10-17 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2640. Data: 2018-10-17 13:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik