główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"

obrazek
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferenta w trybie zamówienia z wolnej ręki - zadanie pn. "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"

Załączniki:
Zawiadomienie 24 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń