główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7111. Data: 2016-01-04 17:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.131.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
7112. Data: 2016-01-04 16:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.131.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
7113. Data: 2016-01-04 16:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.130.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7114. Data: 2016-01-04 16:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.130.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7115. Data: 2016-01-04 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIII.132.2015 z 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę budżetową
Wykonanie: Agnieszka Janik
7116. Data: 2016-01-04 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIII.132.2015 z 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7117. Data: 2016-01-04 11:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono zdublowaną uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
7118. Data: 2016-01-04 11:40
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
7119. Data: 2016-01-04 11:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zmianie terminu dyżuru radcy prawnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o przesunięciu dyżuru radcy prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7120. Data: 2016-01-04 11:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zmianie terminu dyżuru radcy prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7121. Data: 2015-12-31 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.113.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o uchyleniu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7122. Data: 2015-12-31 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.126.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7123. Data: 2015-12-31 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.128.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia przez Gminę Przystajń do realizacji projektu pt. "Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego", realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.6, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7124. Data: 2015-12-31 11:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały - baza danych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7125. Data: 2015-12-31 11:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7126. Data: 2015-12-31 11:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7127. Data: 2015-12-31 11:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.129.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7128. Data: 2015-12-31 11:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.128.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia przez Gminę Przystajń do realizacji projektu pt. "Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego", realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.6, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
7129. Data: 2015-12-31 11:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7130. Data: 2015-12-31 11:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.127.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
7131. Data: 2015-12-31 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.126.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7132. Data: 2015-12-31 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.126.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7133. Data: 2015-12-31 11:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.125.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7134. Data: 2015-12-31 11:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.125.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
7135. Data: 2015-12-31 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.124.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7136. Data: 2015-12-31 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.124.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
7137. Data: 2015-12-31 11:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.123.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7138. Data: 2015-12-31 11:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII.123.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Wykonanie: Agnieszka Janik
7139. Data: 2015-12-31 11:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.121.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.113.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis faktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
7140. Data: 2015-12-31 11:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII.122.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik