główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10201. Data: 2014-01-08 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.243.2013 Rady Gminy Przystajń z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4094/
Wykonanie: Agnieszka Janik
10202. Data: 2014-01-08 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.242.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków z Unii Europejskiej z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10203. Data: 2014-01-08 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.242.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej - etap V" na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków z Unii Europejskiej z późn. zm.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10204. Data: 2014-01-08 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.241.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10205. Data: 2014-01-08 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.241.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10206. Data: 2014-01-08 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXII.240.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10207. Data: 2014-01-08 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXII.240.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10208. Data: 2014-01-08 08:03
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kłobuckim.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść rozkładu pracy aptek na 2014r
Wykonanie: Agnieszka Janik
10209. Data: 2014-01-08 08:01
Dział: Inne » Ochrona i promocja zdrowia » Rozkład godzin pracy aptek w powiecie
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie kłobuckim
Wykonanie: Agnieszka Janik
10210. Data: 2014-01-07 08:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 88/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10211. Data: 2014-01-07 08:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10212. Data: 2014-01-07 08:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10213. Data: 2014-01-07 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10214. Data: 2014-01-07 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10215. Data: 2014-01-07 08:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10216. Data: 2014-01-07 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10217. Data: 2014-01-07 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10218. Data: 2014-01-02 12:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXXI sesję Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
10219. Data: 2014-01-02 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10220. Data: 2014-01-02 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10221. Data: 2014-01-02 08:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10222. Data: 2014-01-02 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10223. Data: 2014-01-02 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarzadzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10224. Data: 2014-01-02 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10225. Data: 2014-01-02 08:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10226. Data: 2014-01-02 08:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10227. Data: 2013-12-31 14:21
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXI.2013 z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
10228. Data: 2013-12-31 14:19
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXI.2013 z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10229. Data: 2013-12-31 14:19
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXI.2013 z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10230. Data: 2013-12-23 13:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 32.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik