główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3631. Data: 2018-03-02 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zamówienie uzupełniające do zadania: Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem w ramach projektów: : W Borze każdy przedszkolakiem być może i Dogonimy najlepszych
Wykonanie: Alina Piśniak
3632. Data: 2018-03-02 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem w ramach projektów: : W Borze każdy przedszkolakiem być może i Dogonimy najlepszych
Wykonanie: Alina Piśniak
3633. Data: 2018-03-02 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3634. Data: 2018-03-01 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.325.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3635. Data: 2018-03-01 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.324.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3636. Data: 2018-03-01 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.325.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3637. Data: 2018-03-01 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.324.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3638. Data: 2018-03-01 11:59
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
3639. Data: 2018-02-28 11:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.325.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
3640. Data: 2018-02-28 11:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.324.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3641. Data: 2018-02-28 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.323.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3642. Data: 2018-02-28 11:40
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI.323.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
3643. Data: 2018-02-28 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3644. Data: 2018-02-28 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie 1".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3645. Data: 2018-02-28 11:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.323.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3646. Data: 2018-02-28 11:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.322.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3647. Data: 2018-02-28 11:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.321.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2019.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3648. Data: 2018-02-28 11:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.320.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 827/6 oraz 826/14 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3649. Data: 2018-02-28 11:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.319.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 826/11, 826/17, 826/19 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3650. Data: 2018-02-28 11:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.318.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 824/11, 824/13, 824/16, 824/18 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3651. Data: 2018-02-28 11:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.317.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 823/25, 823/27, 823/30, 823/32 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3652. Data: 2018-02-28 11:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.316.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 823/34 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3653. Data: 2018-02-28 11:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.315.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.819/8, 819/10, 819/12, 819/15, 819/17 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3654. Data: 2018-02-28 11:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.314.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 820/1 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3655. Data: 2018-02-28 11:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.313.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.817/20, 817/22, 817/25, 817/27, 817/29 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3656. Data: 2018-02-28 11:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.312.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 817/8, 817/10, 817/13, 817/15, 817/17 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3657. Data: 2018-02-28 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3658. Data: 2018-02-28 11:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.310.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.11/24 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3659. Data: 2018-02-28 11:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.309.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.11/22 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3660. Data: 2018-02-28 11:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.308.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2018.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik