główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8971. Data: 2014-12-29 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8972. Data: 2014-12-29 08:41
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. godzin pracy w okresie świątecznym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8973. Data: 2014-12-24 14:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8974. Data: 2014-12-24 12:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8975. Data: 2014-12-24 11:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8976. Data: 2014-12-24 11:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
8977. Data: 2014-12-24 11:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 134/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8978. Data: 2014-12-24 11:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 134/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
8979. Data: 2014-12-24 10:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
8980. Data: 2014-12-24 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
8981. Data: 2014-12-24 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
8982. Data: 2014-12-23 12:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8983. Data: 2014-12-23 12:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano autopoprawkę nr 2 do projektu nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
8984. Data: 2014-12-23 12:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano autopoprawkę nr 1 do proj nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
8985. Data: 2014-12-23 12:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
8986. Data: 2014-12-23 12:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
8987. Data: 2014-12-23 12:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
8988. Data: 2014-12-22 16:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 3.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8989. Data: 2014-12-22 16:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 3.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8990. Data: 2014-12-22 12:59
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie o naborze z IV.2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
8991. Data: 2014-12-22 12:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8992. Data: 2014-12-22 12:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8993. Data: 2014-12-22 12:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8994. Data: 2014-12-22 12:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8995. Data: 2014-12-22 12:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 29.12.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8996. Data: 2014-12-22 11:41
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Gminnego Przedszkola w Przystajni, ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8997. Data: 2014-12-22 11:40
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8998. Data: 2014-12-22 11:40
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - pracownik ds. księgowości budżetowej w Gminnym Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie o naborze dot. 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8999. Data: 2014-12-22 11:37
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano dane dot. wewnętrznych numerów telefonów
Wykonanie: Agnieszka Janik
9000. Data: 2014-12-22 11:36
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych » Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano dane dot. wewnętrznych numerów telefonów
Wykonanie: Agnieszka Janik