główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11161. Data: 2013-04-23 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2012 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
11162. Data: 2013-04-23 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2012 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz osób
Wykonanie: Agnieszka Janik
11163. Data: 2013-04-23 11:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2012 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11164. Data: 2013-04-23 08:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11165. Data: 2013-04-23 07:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
11166. Data: 2013-04-22 15:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11167. Data: 2013-04-22 15:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
11168. Data: 2013-04-22 15:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
11169. Data: 2013-04-22 15:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do projektu nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11170. Data: 2013-04-22 15:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11171. Data: 2013-04-22 15:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
11172. Data: 2013-04-22 15:43
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
11173. Data: 2013-04-22 15:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11174. Data: 2013-04-22 15:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 26.2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11175. Data: 2013-04-22 15:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 26.2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11176. Data: 2013-04-19 13:37
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - okresowe ograniczenie dostaw wody i niskie ciśnienie wody w dniach od 22.04.2013 (poniedziałek) do 26.04.2013 (piątek) na terenie zasilanym z Ujęcia Wody w Przystajni
Wykonanie: Paweł Antczak
11177. Data: 2013-04-19 13:33
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - okresowe ograniczenie dostaw wody i niskie ciśnienie wody w dniach od 22.04.2013 (poniedziałek) do 26.04.2013 (piątek) na terenie zasilanym z Ujęcia Wody w Przystajni
Wykonanie: Paweł Antczak
11178. Data: 2013-04-19 13:32
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - okresowe ograniczenie dostaw wody i niskie ciśnienie wody w dniach od 22.04.2013 (poniedziałek) do 26.04.2013 (piątek) na terenie zasilanym z Ujęcia Wody w Przystajni
Wykonanie: Paweł Antczak
11179. Data: 2013-04-19 13:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
11180. Data: 2013-04-19 13:28
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
11181. Data: 2013-04-19 13:28
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie ogłoszenia
Wykonanie: Paweł Antczak
11182. Data: 2013-04-19 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
11183. Data: 2013-04-18 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sojczyńskiego w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu z rozeznania cenowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11184. Data: 2013-04-17 14:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11185. Data: 2013-04-17 14:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11186. Data: 2013-04-17 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11187. Data: 2013-04-17 14:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11188. Data: 2013-04-17 14:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 15/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11189. Data: 2013-04-17 14:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 15/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11190. Data: 2013-04-17 14:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik