główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9241. Data: 2014-11-18 12:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XL.293.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9242. Data: 2014-11-18 10:26
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z wyborów do Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół
Wykonanie: Agnieszka Janik
9243. Data: 2014-11-18 10:23
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z wyborów do Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9244. Data: 2014-11-18 10:17
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół wyników głosowania na wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9245. Data: 2014-11-18 10:15
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9246. Data: 2014-11-18 08:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano odpowiedzi na zapytania oferentów
Wykonanie: Agnieszka Janik
9247. Data: 2014-11-18 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: podjęto nieudaną próbę dodania zapytań na odpowiedzi oferentów
Wykonanie: Agnieszka Janik
9248. Data: 2014-11-14 08:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9249. Data: 2014-11-14 08:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 110/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Wykonanie: Agnieszka Janik
9250. Data: 2014-11-14 08:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9251. Data: 2014-11-14 08:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 109/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9252. Data: 2014-11-14 08:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9253. Data: 2014-11-14 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9254. Data: 2014-11-14 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9255. Data: 2014-11-14 08:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9256. Data: 2014-11-14 08:11
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIX.2013 z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 12 września 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9257. Data: 2014-11-14 08:09
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIX.2013 z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 12 września 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9258. Data: 2014-11-14 08:08
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIX.2013 z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 12 września 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9259. Data: 2014-11-13 12:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9260. Data: 2014-11-13 09:56
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9261. Data: 2014-11-12 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4 - wykaz posiadanego sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9262. Data: 2014-11-12 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ulotkę - załącznik nr 3 do wzoru umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9263. Data: 2014-11-12 10:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9264. Data: 2014-11-12 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 - oświadcznie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9265. Data: 2014-11-12 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 - oferta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9266. Data: 2014-11-12 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9267. Data: 2014-11-12 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9268. Data: 2014-11-12 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9269. Data: 2014-11-10 14:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt studium
Wykonanie: Agnieszka Janik
9270. Data: 2014-11-10 12:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt studium
Wykonanie: Agnieszka Janik