główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7891. Data: 2015-09-15 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa
Wykonanie: Paweł Antczak
7892. Data: 2015-09-15 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa
Wykonanie: Paweł Antczak
7893. Data: 2015-09-15 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa
Wykonanie: Paweł Antczak
7894. Data: 2015-09-15 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa
Wykonanie: Paweł Antczak
7895. Data: 2015-09-15 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa
Wykonanie: Paweł Antczak
7896. Data: 2015-09-14 16:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 10.2015 z dnia 14 września 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
7897. Data: 2015-09-14 16:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 9.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
7898. Data: 2015-09-14 16:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 9.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
7899. Data: 2015-09-14 16:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 10.2015 z dnia 14 września 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
7900. Data: 2015-09-14 16:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 10.2015 z dnia 14 września 2015 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
7901. Data: 2015-09-14 16:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno - wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Paweł Antczak
7902. Data: 2015-09-14 16:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
7903. Data: 2015-09-14 16:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
7904. Data: 2015-09-14 16:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Paweł Antczak
7905. Data: 2015-09-14 16:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Paweł Antczak
7906. Data: 2015-09-14 15:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
7907. Data: 2015-09-14 15:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Paweł Antczak
7908. Data: 2015-09-14 15:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych ?Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń?
Wykonanie: Paweł Antczak
7909. Data: 2015-09-14 15:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych ?Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń?
Wykonanie: Paweł Antczak
7910. Data: 2015-09-14 15:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Paweł Antczak
7911. Data: 2015-09-14 15:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Paweł Antczak
7912. Data: 2015-09-14 15:53
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno ? wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Paweł Antczak
7913. Data: 2015-09-14 15:52
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno ? wypoczynkowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Paweł Antczak
7914. Data: 2015-09-11 15:22
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rezczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7915. Data: 2015-09-11 15:21
Dział: Inne » Wybory do Sejmu i Senatu Rezczypospolitej Polskiej w 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7916. Data: 2015-09-11 13:22
Dział: Inne » Projekt "Na własne konto"
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje dotyczące projektu "Na własne konto"
Wykonanie: Alina Piśniak
7917. Data: 2015-09-09 14:00
Dział: Prawo Miejscowe » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminy Przystajń uchwalony Uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr VIII/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 182, poz. 3427 z dnia 19 sierpnia 2011 r..
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono niedziałający link do treści opublikowanego statutu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7918. Data: 2015-09-09 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. wykonania budżetu za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7919. Data: 2015-09-09 13:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7920. Data: 2015-09-09 13:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik