główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4081. Data: 2017-12-22 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załacznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4082. Data: 2017-12-22 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4083. Data: 2017-12-22 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4084. Data: 2017-12-22 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4085. Data: 2017-12-22 12:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4086. Data: 2017-12-22 12:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4087. Data: 2017-12-22 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4088. Data: 2017-12-22 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4089. Data: 2017-12-22 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4090. Data: 2017-12-22 12:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4091. Data: 2017-12-21 11:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
4092. Data: 2017-12-21 11:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4093. Data: 2017-12-21 11:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
4094. Data: 2017-12-21 11:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
4095. Data: 2017-12-21 11:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
4096. Data: 2017-12-21 11:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4097. Data: 2017-12-21 11:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4098. Data: 2017-12-21 11:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4099. Data: 2017-12-21 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4100. Data: 2017-12-21 10:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.294.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4101. Data: 2017-12-21 10:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.293.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4102. Data: 2017-12-21 10:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4103. Data: 2017-12-21 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.295.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4104. Data: 2017-12-21 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.294.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4105. Data: 2017-12-21 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.294.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4106. Data: 2017-12-21 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.293.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4107. Data: 2017-12-21 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.293.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: ?Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno.?
Wykonanie: Agnieszka Janik
4108. Data: 2017-12-21 10:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.292.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4109. Data: 2017-12-21 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV.292.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4110. Data: 2017-12-21 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV.291.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik