główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9331. Data: 2014-10-21 12:47
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9332. Data: 2014-10-20 17:03
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R..
Dodatkowy opis redaktora: dodano komunikat
Wykonanie: Agnieszka Janik
9333. Data: 2014-10-20 17:02
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9334. Data: 2014-10-20 16:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9335. Data: 2014-10-20 16:49
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9336. Data: 2014-10-13 16:58
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9337. Data: 2014-10-13 13:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXXIX sesję Rady Gminy Przystajń dnia 12.09.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
9338. Data: 2014-10-09 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2014 z dnia 79 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat Projektu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9339. Data: 2014-10-09 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96/2014 z dnia 79 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat Projektu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9340. Data: 2014-10-09 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9341. Data: 2014-10-09 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9342. Data: 2014-10-09 09:49
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscu i terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji o terminach i miejscu dyżurów komnisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9343. Data: 2014-10-09 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o konsultacjach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9344. Data: 2014-10-09 09:44
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 rok.".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9345. Data: 2014-10-09 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu: ?PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 rok..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9346. Data: 2014-10-09 09:41
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu: ?PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9347. Data: 2014-10-09 09:33
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9348. Data: 2014-10-09 09:32
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9349. Data: 2014-10-09 09:31
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9350. Data: 2014-10-07 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2014 r. ze specjalnego funduszu nagród.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9351. Data: 2014-10-07 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94/2014 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2014 r. ze specjalnego funduszu nagród
Wykonanie: Agnieszka Janik
9352. Data: 2014-10-07 13:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9353. Data: 2014-10-07 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9354. Data: 2014-10-07 13:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9355. Data: 2014-10-07 13:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9356. Data: 2014-10-07 13:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9357. Data: 2014-10-07 13:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9358. Data: 2014-10-07 13:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9359. Data: 2014-10-07 13:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9360. Data: 2014-10-07 10:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rabenda Monika.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Wykonanie: Agnieszka Janik