główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11221. Data: 2013-04-09 08:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.183.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11222. Data: 2013-04-09 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11223. Data: 2013-04-09 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11224. Data: 2013-04-09 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.189.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11225. Data: 2013-04-09 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.189.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11226. Data: 2013-04-09 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.187.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu sportowego w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11227. Data: 2013-04-09 08:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.187.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kompleksu sportowego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11228. Data: 2013-04-09 08:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.182.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11229. Data: 2013-04-09 08:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11230. Data: 2013-04-09 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11231. Data: 2013-04-09 08:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11232. Data: 2013-04-09 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto błąd w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11233. Data: 2013-04-08 15:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11234. Data: 2013-04-04 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za IV kwartał 2012 r. - korekta.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11235. Data: 2013-04-04 07:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za IV kwartał 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11236. Data: 2013-04-03 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 2/2013 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11237. Data: 2013-04-03 09:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11238. Data: 2013-04-03 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11239. Data: 2013-04-02 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11240. Data: 2013-04-02 13:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11241. Data: 2013-04-02 13:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11242. Data: 2013-04-02 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11243. Data: 2013-04-02 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11244. Data: 2013-04-02 13:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11245. Data: 2013-04-02 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11246. Data: 2013-04-02 07:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
11247. Data: 2013-03-29 13:50
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano treść Regulaminu organizacyjnego urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11248. Data: 2013-03-28 09:24
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11249. Data: 2013-03-28 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11250. Data: 2013-03-28 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXV.185.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik