główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3061. Data: 2018-06-21 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3062. Data: 2018-06-21 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3063. Data: 2018-06-21 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3064. Data: 2018-06-21 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3065. Data: 2018-06-21 09:05
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXIX.2018 z XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano skróconą informację z wykonania budżetu za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3066. Data: 2018-06-21 09:04
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXIX.2018 z XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
3067. Data: 2018-06-21 09:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXIX.2018 z XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28.05.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3068. Data: 2018-06-21 09:02
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXIX.2018 z XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28.05.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3069. Data: 2018-06-20 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2018 r z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ? lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu ? działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3070. Data: 2018-06-20 14:51
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2018 r z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ? lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu ? działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
3071. Data: 2018-06-20 14:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2018 r z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
3072. Data: 2018-06-20 14:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2018 r z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3073. Data: 2018-06-20 14:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2018 r z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ? lokal użytkowy z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu ? działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
3074. Data: 2018-06-20 14:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 65/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3075. Data: 2018-06-19 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3076. Data: 2018-06-19 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3077. Data: 2018-06-19 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3078. Data: 2018-06-19 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3079. Data: 2018-06-19 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3080. Data: 2018-06-19 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3081. Data: 2018-06-19 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3082. Data: 2018-06-19 10:08
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3083. Data: 2018-06-19 10:08
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3084. Data: 2018-06-19 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3085. Data: 2018-06-19 10:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3086. Data: 2018-06-19 10:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3087. Data: 2018-06-19 10:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
3088. Data: 2018-06-18 12:33
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania cz. II.
Dodatkowy opis redaktora: dodano RBN za I kwartał 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3089. Data: 2018-06-18 12:32
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania cz. II.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
3090. Data: 2018-06-18 12:32
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania cz. II.
Dodatkowy opis redaktora: dodano odpowiedź na pytania
Wykonanie: Agnieszka Janik