główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XL.298.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2014/6082/akt.pdf

Zmiana uchwały - patrz: Uchwała Nr IV.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.298.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr XL.298.2014 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XL.297.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr XL.297.2014 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XL.296.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w jedną instytucję kultury o nazwie: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Przystajń

Załączniki:
Uchwała nr XL.296.2014 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XL.295.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Załączniki:
Uchwała nr XL.295.2014 441 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XL.294.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki:
Uchwała nr XL.294.2014 MB