główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9511. Data: 2014-09-08 13:58
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9512. Data: 2014-09-08 13:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9513. Data: 2014-09-08 13:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Opinia Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9514. Data: 2014-09-08 13:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9515. Data: 2014-09-08 12:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki w kwocie 1 240 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9516. Data: 2014-09-08 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Przystajń pożyczki w kwocie 1 240 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9517. Data: 2014-09-05 12:49
Dział: Prawo Miejscowe » Regulamin dostarczania wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/204/05 w dniu 30 grudnia 2005 r. - wszedł w życie z dniem 09 marca 2006 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 20/669 z dn. 24.02.2006 r.)
Wykonanie: Paweł Antczak
9518. Data: 2014-09-05 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377 położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3 położona w Borze Zajacińskim. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9519. Data: 2014-09-05 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377 położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3 położona w Borze Zajacińskim.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9520. Data: 2014-09-05 08:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 39.2014 z dnia 5 września 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9521. Data: 2014-09-05 08:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 39.2014 z dnia 5 września 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9522. Data: 2014-09-02 13:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2014 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9523. Data: 2014-09-01 16:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. ograniczeń w zużyciu wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
9524. Data: 2014-09-01 16:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
9525. Data: 2014-09-01 15:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.273.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9526. Data: 2014-09-01 15:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9527. Data: 2014-09-01 15:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9528. Data: 2014-09-01 15:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.287.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9529. Data: 2014-09-01 15:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.286.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9530. Data: 2014-09-01 15:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.286.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
9531. Data: 2014-09-01 15:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.285.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9532. Data: 2014-09-01 15:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.285.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach
Wykonanie: Agnieszka Janik
9533. Data: 2014-09-01 15:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.284.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9534. Data: 2014-09-01 15:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.284.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim
Wykonanie: Agnieszka Janik
9535. Data: 2014-09-01 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.283.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy - Brzeziny .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9536. Data: 2014-09-01 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.283.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy - Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
9537. Data: 2014-09-01 15:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.282.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów - Kuźnica-Nowa .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9538. Data: 2014-09-01 15:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.282.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów - Kuźnica-Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
9539. Data: 2014-09-01 15:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.281.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9540. Data: 2014-09-01 15:06
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVIII.281.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze
Wykonanie: Agnieszka Janik