główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3001. Data: 2018-07-04 13:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3002. Data: 2018-07-04 13:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3003. Data: 2018-07-04 13:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
3004. Data: 2018-07-04 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3005. Data: 2018-07-04 13:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3006. Data: 2018-07-04 13:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano uzasadnienie do projektu nr 1 i 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3007. Data: 2018-07-04 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3008. Data: 2018-07-04 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3009. Data: 2018-07-04 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3010. Data: 2018-07-04 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3011. Data: 2018-07-04 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3012. Data: 2018-07-04 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3013. Data: 2018-07-03 12:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 10 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3014. Data: 2018-07-03 12:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3015. Data: 2018-07-03 12:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3016. Data: 2018-07-03 12:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3017. Data: 2018-07-03 12:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 41.2018 z dnia 3 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3018. Data: 2018-07-03 12:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 41.2018 z dnia 3 lipca 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3019. Data: 2018-06-29 08:07
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. zgłaszania uwag do oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
3020. Data: 2018-06-29 07:50
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
3021. Data: 2018-06-29 07:50
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3022. Data: 2018-06-29 07:42
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Oferty realizacji zadań publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3023. Data: 2018-06-27 10:23
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydłużenie terminu składania ofert.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3024. Data: 2018-06-27 10:23
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Wydłużenie terminu składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
3025. Data: 2018-06-22 09:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3026. Data: 2018-06-22 09:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
3027. Data: 2018-06-22 09:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3028. Data: 2018-06-21 14:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3029. Data: 2018-06-21 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVII.331.2018 z dnia 19 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3030. Data: 2018-06-21 14:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI.311.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid.815/11, 815/13, 815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik