główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8401. Data: 2015-05-25 10:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
8402. Data: 2015-05-25 10:24
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do uzasadnienia projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8403. Data: 2015-05-25 10:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8404. Data: 2015-05-25 10:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8405. Data: 2015-05-25 10:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8406. Data: 2015-05-25 10:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8407. Data: 2015-05-25 10:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8408. Data: 2015-05-20 12:21
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8409. Data: 2015-05-18 13:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8410. Data: 2015-05-14 14:31
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8411. Data: 2015-05-14 14:30
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8412. Data: 2015-05-14 14:24
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia krajowego ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/1.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
8413. Data: 2015-05-14 14:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8414. Data: 2015-05-14 14:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2015 dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8415. Data: 2015-05-14 14:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 40/2015 dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8416. Data: 2015-05-14 14:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2015 dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8417. Data: 2015-05-14 14:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 41/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8418. Data: 2015-05-14 14:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 40/2015 dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8419. Data: 2015-05-14 14:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 40/2015 dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8420. Data: 2015-05-14 13:40
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Spotkania informacyjne pt. "Fundusze Europejskie w latach 2014 - 2020".
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
8421. Data: 2015-05-12 07:38
Dział: Inne » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników w 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o wyborach ławników
Wykonanie: Agnieszka Janik
8422. Data: 2015-05-12 07:37
Dział: Inne » Wybory ławników
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory ławników w 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8423. Data: 2015-05-11 14:37
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8424. Data: 2015-05-11 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8425. Data: 2015-05-11 08:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 39/2015 dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przedłożenia finansowego Gminy Przystajń za 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8426. Data: 2015-05-11 08:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 39/2015 dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przedłożenia finansowego Gminy Przystajń za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8427. Data: 2015-05-11 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przytsajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8428. Data: 2015-05-11 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przytsajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8429. Data: 2015-05-11 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przytsajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzadzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8430. Data: 2015-05-11 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 38/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przytsajń
Wykonanie: Agnieszka Janik