główna zawartość
artykuł nr 1

stan mienia komunalnego na dzień 30.10.2005