główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11101. Data: 2013-05-07 08:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11102. Data: 2013-05-07 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11103. Data: 2013-05-07 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11104. Data: 2013-05-07 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże Szlacheckie, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11105. Data: 2013-05-07 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże Szlacheckie, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11106. Data: 2013-05-07 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.192.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kłobucku dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11107. Data: 2013-05-07 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI.192.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kłobucku dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11108. Data: 2013-05-07 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11109. Data: 2013-05-07 08:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI.191.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11110. Data: 2013-05-07 08:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11111. Data: 2013-05-07 08:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11112. Data: 2013-05-07 08:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie za 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11113. Data: 2013-05-06 11:35
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11114. Data: 2013-05-06 11:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. wodociągu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11115. Data: 2013-04-30 09:13
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11116. Data: 2013-04-30 09:11
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
11117. Data: 2013-04-30 09:10
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zastąpiono błędnie wprowadzone sprawozdanie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11118. Data: 2013-04-30 09:04
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
11119. Data: 2013-04-30 09:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11120. Data: 2013-04-30 09:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11121. Data: 2013-04-30 09:02
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXV.2013 z XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11122. Data: 2013-04-30 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
11123. Data: 2013-04-29 16:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń"
Wykonanie: Paweł Antczak
11124. Data: 2013-04-29 16:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczenie wyniku przetargu
Wykonanie: Paweł Antczak
11125. Data: 2013-04-26 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11126. Data: 2013-04-26 11:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
11127. Data: 2013-04-26 11:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
11128. Data: 2013-04-26 08:30
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11129. Data: 2013-04-26 08:13
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11130. Data: 2013-04-26 08:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik