główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8281. Data: 2015-06-09 09:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8282. Data: 2015-06-09 09:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8283. Data: 2015-06-09 08:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8284. Data: 2015-06-05 14:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono uszkodzony załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8285. Data: 2015-06-05 13:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8286. Data: 2015-06-05 13:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.50.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8287. Data: 2015-06-05 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.68.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8288. Data: 2015-06-05 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.68.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny
Wykonanie: Agnieszka Janik
8289. Data: 2015-06-05 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.67.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8290. Data: 2015-06-05 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.67.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze
Wykonanie: Agnieszka Janik
8291. Data: 2015-06-05 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.66.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8292. Data: 2015-06-05 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.66.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8293. Data: 2015-06-05 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.65.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8294. Data: 2015-06-05 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.65.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu Szlacheckim
Wykonanie: Agnieszka Janik
8295. Data: 2015-06-05 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.64.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8296. Data: 2015-06-05 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.64.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach
Wykonanie: Agnieszka Janik
8297. Data: 2015-06-05 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.63.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8298. Data: 2015-06-05 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.63.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8299. Data: 2015-06-05 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.62.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uychwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8300. Data: 2015-06-05 13:22
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.62.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach
Wykonanie: Agnieszka Janik
8301. Data: 2015-06-05 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.61.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8302. Data: 2015-06-05 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.61.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8303. Data: 2015-06-05 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.60.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8304. Data: 2015-06-05 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.60.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8305. Data: 2015-06-05 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8306. Data: 2015-06-05 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.57.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
8307. Data: 2015-06-05 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.56.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8308. Data: 2015-06-05 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.56.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
8309. Data: 2015-06-05 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8310. Data: 2015-06-05 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII.55.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik