główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3121. Data: 2018-06-12 14:40
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
3122. Data: 2018-06-12 14:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
3123. Data: 2018-06-12 14:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
3124. Data: 2018-06-12 14:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
3125. Data: 2018-06-12 14:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
3126. Data: 2018-06-12 14:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
3127. Data: 2018-06-12 14:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
3128. Data: 2018-06-12 14:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
3129. Data: 2018-06-12 14:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
3130. Data: 2018-06-12 14:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3131. Data: 2018-06-12 14:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3132. Data: 2018-06-12 14:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3133. Data: 2018-06-12 14:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28.05.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3134. Data: 2018-06-12 14:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 40.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3135. Data: 2018-06-12 14:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 40.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3136. Data: 2018-06-12 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3137. Data: 2018-06-12 08:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3138. Data: 2018-06-12 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
3139. Data: 2018-06-11 15:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
3140. Data: 2018-06-11 15:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3141. Data: 2018-06-11 15:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie diagnozy potrzeb wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
3142. Data: 2018-06-11 15:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie diagnozy potrzeb wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3143. Data: 2018-06-11 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie diagnozy potrzeb wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis pblikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3144. Data: 2018-06-11 15:10
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3145. Data: 2018-06-11 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3146. Data: 2018-06-11 15:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3147. Data: 2018-06-11 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3148. Data: 2018-06-11 14:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3149. Data: 2018-06-11 14:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/2018 z 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
3150. Data: 2018-06-11 14:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/2018 z 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik