główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11011. Data: 2013-06-05 12:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwaśny Mieczysław .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11012. Data: 2013-06-05 12:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11013. Data: 2013-06-05 12:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sas Jan .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11014. Data: 2013-06-05 12:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sendal Danuta .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11015. Data: 2013-06-05 12:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szymanek Benon.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11016. Data: 2013-06-05 12:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomziński Andrzej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11017. Data: 2013-06-05 12:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiecha Katarzyna .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11018. Data: 2013-06-05 12:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Woźny Waldemar.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11019. Data: 2013-06-05 12:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zabawa Marek.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11020. Data: 2013-06-03 16:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty w opisie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11021. Data: 2013-06-03 16:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2013.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11022. Data: 2013-06-03 16:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35/2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
11023. Data: 2013-06-03 16:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2013 z 27 maja 2013 r. w sprawie procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11024. Data: 2013-06-03 16:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34/2013 z 27 maja 2013 r. w sprawie procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11025. Data: 2013-06-03 14:40
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11026. Data: 2013-06-03 14:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie o pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11027. Data: 2013-05-27 17:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11028. Data: 2013-05-27 17:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11029. Data: 2013-05-27 16:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11030. Data: 2013-05-27 09:42
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11031. Data: 2013-05-27 09:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11032. Data: 2013-05-22 07:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie dot. pracy UG Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11033. Data: 2013-05-21 14:15
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy meldunkowe » Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11034. Data: 2013-05-21 14:14
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy meldunkowe » Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11035. Data: 2013-05-21 14:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy meldunkowe » Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11036. Data: 2013-05-21 14:11
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy meldunkowe » Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11037. Data: 2013-05-21 14:11
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy meldunkowe » Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
11038. Data: 2013-05-21 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu "Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11039. Data: 2013-05-20 14:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 33
Wykonanie: Agnieszka Janik
11040. Data: 2013-05-20 14:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania "komisji" do rozpatrywania ofert złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie kredytu na "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni" w kwocie 209.840,00 zł
Wykonanie: Agnieszka Janik